Квалитет и услуга на вистинското место

ЛТХ Сервис Скопје ДОО – Решенијата за новите уреди ги наоѓаме земајќи ги во предвид технолошките потреби и желбите на инвеститорот. Ладилните системи и уреди мора да бидат еколошки, енергетски ефикасни, долготрајни и безбедни.

Ги оптимизираме сите активности околу потребите на клиентот. Најодговорно ги димензионираме сите клучни елементи за енергетска ефикасност и издржливост на уредот.

Решенијата за новите уреди ги наоѓаме земајќи ги во предвид технолошките потреби и желби на инвеститорот. Ладилните системи и уреди мора да бидат еколошки, енергетски ефикасни, долготрајни и безбедни. Ние најодговорно ги димензионираме сите елементи клучни за енергетска ефикасност и издржливост на уредот. Иако ова можеби ја прави почетната ивестиција поскапа, вложените пари ќе бидат брзо вратени.

За потребите на нашите клиенти изработуваме наменски и нестандардна ладилна опрема соодветна автоматика и управувачки електрокомандни ормари. При изработка на нашите уреди користиме високо квалитетни материјали од докажани светски прозиводители.

Во случај кога постојните системи на било кој производител предизвикуваат проблем кај клиентот, можеме да ги анализираме нивните перформанси и да предложиме нивна реконструкција

Вршиме комплентна монтажа на сите видови ладилни системи и опрема. Посебно внимание посветуваме на испитувањето, пуштањето во работа и подесување на работните параметри, бидејќи од тоа зависи долготрајноста, енергетската ефикасност и правилната работа на уредот.

Вршиме сервисирање и одржување на комерцијални и идустриски ладилни системи, разладни и клима уреди од разчични производители. Редовното и квалитетно одржување на ладилната опрема влијае на потрошувачката на електрична енергија, го продолжува векот на траење на опремата и често спречува дефект на опремата кога најмногу ни треба.

Не сте сигурн што ви е потребно ?

Ефективни решенија

Вашиот бенефит од нашето долгогодишно ислиство е во одлична испорака на кавалитетни проекти и решенија за ладилните системи во вашата компанија. Соработуваме со врвни производители од целиот свет, со цел да обезбедиме квалитет и сигурност. Тимот на експерти кои работеле на проекти во Македонија и регионот се спремни да одговорат на предизвикот.